SCREENING

Vores screening omfatter kortlægning og dokumentation af hvilke verdensmål virksomheden allerede arbejder med i dag, hvordan disse effektivt kan kommunikeres til virksomhedens kunder, medarbejdere og øvrige interessenter. Derudover peger vi på hvilke udviklingspotentiale der er således, at virksomheden har et kvalificeret beslutningsgrund for det eventuelle videre arbejde med bæredygtighed og verdensmål.

Forberedelse:

  1. Gennemgang af virksomhedens ydelser via hjemmeside
  2. Beskrivelse af sammenhæng mellem ydelser og verdensmål

Gennemførelse:

  1. Interview af ledelse og udvalgte medarbejder
  2. Udpegning af de 3-5 mest relevante verdensmål

Afslutning:

  1. Slutrapport med dokumentation for opfyldelse af de valgte verdensmål
  2. Idékatalog for udviklingspotentiale og formidling af de valgte verdensmål

Pris fra kr. 9.500